Standardiserad teknik

16 mars, 2019 Av Av itbloggen

I allt fler sammanhang kan vi se att det finns en önskan om allt mer standardiserade alternativ. Det finns en rad fördelar för konsumenten även om det i sak går emot företagens kortsiktiga vinster. Kan man köpa standardiserade kopior och prioritera priset istället för att hålla sig till det varumärke som gjort originalet, innebär det ett svinn eller bortfall för företaget som ligger bakom utvecklingen av aktuell sak. När man ser till hårdvara finns det en hel del standardiserade kablar och kontakter som gör att man enklare kan hitta tillbehör som passar.

Att ha en unik uppsättning kontakter för varje datormodell skulle innebära en hel del svårigheter för konsumenterna vilket kanske skulle ha än sämre effekt på omsättning och uppskattning. När man talar om webstandarder är det inte fråga om att man skall köpa någonting specifikt och inte heller finns problem med piratversioner av produkter som någon tagit fram. Därför är detta någonting som används på bred front. Det som är standard är tillgängligt och används av alla. Det rör sig många gånger inte ens om någonting som är patenterat.