Inom vilka områden arbetar en advokatbyrå?

29 april, 2021 Av Av itbloggen

Hos en advokatbyrå går det att få hjälp med en mängd olika juridiska frågor. Till stor del handlar det om att ta beslut för att undvika framtida problem. Men skulle det ändå bli en juridisk tvist finns byrån självklart även till hjälp. Företagets expertis kan kategoriseras på olika sätt.

Privatjuridik vs Affärsjuridik

En advokatbyrå kan exempelvis vara specialinriktad mot privatjuridik eller affärsjuridik.

 • Privatjuridik
  Privatjuridik är juridiska frågor där en privatperson står i centrum. Det kan exempelvis vara att en person utsatts för misshandel eller att staten har utfärdat böter i samband med en grov fortkörning. Det de allra flesta privatpersoner förknippar med juridik hamnar inom privatjuridik.
 • Affärsjuridik
  Affärsjuridik är juridiska frågor där en part (eller bägge) är ett företag. Exempelvis kan det handla om att skriva korrekta avtal mellan två företag likväl som tolka olika lagar så att företaget agerar korrekt. Det är därmed mycket vanligt att stora företag har egna jurister som dagligen arbetar med frågor inom företaget. Andra kan ha en advokatbyrå kopplad till sig som därmed hjälper till så fort det uppkommer frågor.

Specialiserad advokatbyrå

De två ovan nämnda inriktningarna är fortfarande väldigt breda. Det är därför inte ovanligt att en advokatbyrå väljer att specialisera sig ytterligare. Detta genom att ha spetskompets inom exempelvis:

 • Familjerätt
  Familjerätt förknippas främst med vårdnadstvister även om området är bredare än så. Om en förälder ansöker om enskild vårdnad kommer detta att behandlas av en tingsrätt. Dessa i sin tur kommer att begära en utredning av socialtjänsten. Att anlita en advokatbyrå som är specialister på familjerätt kan därmed eventuellt öka chansen att vinna målet.
 • Finansiella sektorn
  En annan spetsinriktning är den finansiella sektorn. Dessa byråer hittas framförallt inom affärsjuridik och hjälper företag med finansiella frågor.
 • Migrationsrätt
  Ytterligare en spetsinriktning är migrationsrätt. Vid ansökan om uppehållstillstånd hjälper en advokatbyrå till med att utforma ansökan. Vid avslag kan även byrån överklaga beslutet och påtala varför beslutet bör omprövas. I likhet med andra specialistinriktningar kan det kännas tryggt att anlita någon som har lång erfarenhet inom området och därmed lättare kan se möjligheterna i asylprocessen.
 • Arvsrätt
  Vid dödsfall ska en bouppteckning skapas och arvet fördelas. Det i sig brukar inte vara speciellt avancerat. Men det kan bli mycket komplicerat om det är otydligt vem som ska ärva vad och hur bohaget ska fördelas.