Bolån

29 augusti, 2019 Av Av itbloggen

Vår största skuldpost!

I princip alla de människor som bor i ”egna” hus har lånat upp pengar för att kunna köpa sin bostad. Det är oftast en bättre investering att låna pengar till bostaden än att köpa den kontant, nedan följer ett utdrag ur en artikel som jag tycker att ni skall läsa.

” Bolån står för den större delen av våra skulder. Det är ganska naturligt eftersom bostäder kostar så mycket mer jämfört med till exempel bilar och andra prylar. För många upplevs bolånet som något naturligt. Ett bolån har man inte sällan livet ut. ”

Läs mer om fördelar med bolån!